Bao Cao Ket Qua Nghien Cuu: Ra Soat Tai Lieu va Van Ban Phap Ly ve Tien Trinh Giao Dat Giao Rung cho Cong Dong tai Thua Thien Hue va Quang Nam