[Ngo-lwg] Laos: Obama to push to clear leftover Vietnam-era bombs (CNN)

Chuck Searcy chuckusvn at gmail.com
Mon Jan 25 09:25:56 ICT 2016


CNN report on UXO in Laos
<http://edition.cnn.com/2016/01/24/politics/john-kerry-laos-secret-war/index.html>
CNN: Obama to push to clear leftover Vietnam-era bombs

By Elise Labott, CNN

Updated 0135 GMT (0935 HKT) January 25, 2016


*=========================================*
*CHUCK SEARCY*
*International Advisor, Project RENEW*
*Tư Vấn Viên Quốc tế, Dự án RENEW*
*Vice President, Veterans For Peace Chapter 160*
*Phó chủ tịch, Cưu Chiến Binh vì Hoà Bình Chương 160 (Hòa Bình)*
*Co-Chair, NGO Agent Orange Working Group*
*Đồng Chủ tịch, Nhóm làm việc Phi chính phủ về Chất độc da cam*
*71 Trần Quốc Toản, Hà Nội, Việt Nam*

*US  +1 404 740 0653*
*VN  +8 490 342 0769*
*Sk   chucksearcy*
*E    chuckusvn at gmail.com <chuckusvn at gmail.com>*
*W   **http://landmines.org.vn <http://landmines.org.vn/> *
*W   http://veteransforpeace.org <http://veteransforpeace.org>*
*W   http://vfp-vn.ning.com/ <http://vfp-vn.ning.com/>*
*W   **http://www.ngocentre.org.vn/workinggroups/agentorange
<http://www.ngocentre.org.vn/workinggroups/agentorange>*
*=========================================*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://ngocentre.org.vn/pipermail/ngo-lwg/attachments/20160125/fcaeaf6e/attachment-0004.html 


More information about the Ngo-lwg mailing list